PDF icon 20150827-PM-Zabel Property Group startet Verkauf vom High Park.pdf